Menu Đóng

Tháng: Tháng Sáu 2015

Cuộc thi thiết kế, chế tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ lần thứ I-2015: Góp phần giới thiệu, quảng bá du lịch Bình Ðịnh

Lần đầu tiên ở Bình Ðịnh, một cuộc thi thiết kế, chế tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch sẽ được tổ chức. Cuộc thi không chỉ tôn vinh các sản phẩm truyền thống, mà còn góp phần tuyên truyền, quảng bá để DL tỉnh nhà ngày càng phát triển. PV…

Góp Ý Phương Án xây dựng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Bình Định

Hai phương án xây dựng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Bình Định đang lấy ý kiến nhân dân từ ngày 10/6-10/7. Nhà chức trách đã bổ sung giấy, viết và hộp thư để người dân có ý kiến tham gia nhé. Khu vực xây dựng là công viên ở giữa CV…