Menu Đóng

Tháng: Tháng Một 2015

Hệ thống nhà vệ sinh tại các điểm du lịch: Chuyện nhỏ mà không nhỏ

Chuyện hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các điểm đến du lịch (gọi tắt là NVS DL) Bình Ðịnh rất thiếu và rất kém là chuyện “biết rồi, khổ lắm nói mãi”, song vẫn cứ phải nói, vì muốn phát triển DL, các điểm đến DL không thể thiếu NVS đạt chuẩn.   …